Islamiyet.xyz

Domain Informations

Islamiyet.xyz lookup results from whois.isimtescil.net server:
 • Domain created: 2016-07-11T06:23:00.0Z
 • Domain updated: 2020-06-28T11:02:52.0Z
 • Domain expires: 2021-07-11T23:59:59.0Z 0 Years, 84 Days left
 • Website age: 4 Years, 281 Days
 • Registrar Domain ID: D33913215-CNIC
 • Registrar Url: http://www.isimtescil.net
 • Registrar WHOIS Server: whois.isimtescil.net
 • Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
 • Registrar Abuse Contact Phone: +90.8502000444
 • Name server:
  • NS1.GUZELHOSTING.COM
  • NS2.GUZELHOSTING.COM
  • NS11.GUZELHOSTING.COM
  • NS12.GUZELHOSTING.COM

Domain Provider Number Of Domains
godaddy.com 70666
namecheap.com 23909
networksolutions.com 21896
tucows.com 12882
publicdomainregistry.com 8721
whois.godaddy.com 6503
cscdbs.com 5640
enomdomains.com 5395
gmo.jp 5309
name.com 5059

Host Informations

 • Host name: 42rkk95r.guzel.net.tr
 • IP address: 45.84.190.42
 • Location: Turkey
 • Latitude: 41.0214
 • Longitude: 28.9948
 • Timezone: Europe/Istanbul

Email address with islamiyet.xyz

Found 0 emails of this domain


DNS Records / DNS Lookup

Type TTL Extra
A 14399 IP : 45.84.190.42

Check all domain's dns records

Port Checking ...

See Web Sites Hosted on 45.84.190.42

Fetching Web Sites Hosted

Keyword Suggestion

Islamiyet
Islamiyetten
Islamiyetin tarihi
Islamiyet oncesi turk edebiyati

Site Inspections

Websites Listing

İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz İslamiyet - İslam | Kuran, Hadis, Esmaül hüsna, Surelerin Faziletleri, Surelerin Sırları (dini site / islami site) Dualar ve Geniş İslami bilgilerin paylaşıldığı İslamiyet Portalı.

Kütüb-i Sitte | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir: 1-Sahih-i Buhari (صحيح البخاري) 2-Sahih-i Müslim (صحيح مسلم) 3-Sünen-i Nesai (النسائي سُنن) 4-Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي) 5-Sünen-i Ebu Davud ...

El-Halim Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz “el-Halim” kelimesi Kur’an’ın 15 yerinde geçmekte olup bunlardan on birinde Allah’a izafe edilmiştir. “el-Halim” kelimesi tek başına kullanılmayıp altı ayette “bütün günahları bağışlayan” anlamındaki “el-Gafûr”, üç ayette “hakkıyla bilen” anlamındaki “el-Alim”, bir ayette …

Er-Rezzak Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Er-Rezzak Rızık ihsan edici, tekrar tekrar, bol bol rızık veren.. Er-Rezzak. Yaratılmışlara, faydalanacakları şeyleri ihsân eden. Rızık, Allah Teâlâ’nın bilhassa yaşayan mahlûkatına faydalanmalarını nasib ettiği her …

El-Gafur Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Gafur Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır.. El-Gafur. Mağfireti çok… Allah Teâlâ’nın mağfireti çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örter, meydana çıkarıp da sâhibini rezîl etmez.

El-Muktedir Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Muktedir İktidarı ve kudreti sonsuz olan ve herşeye muktedir bulunan.. El-Muktedir Kuvvet ve kudret sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden… Allah Teâlâ her şey’e karşı mutlak ve ekmel surette Kâdirdir. Her şey’e kâdir olduğu içindir ki, dilediği şey’i yaratır ve isterse onda dilediği kadar kuvvet ve kudret de yaratır.

El-Afüvv Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz “Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir.” (Zümer,53) “Bil ki Rabbin, affı bol olandır “ (Necm, 32) Afüv kelimesi, kur’an’da; toplam beş ayette geçip dört yerde buna yakın bir mana ifade eden “el-Gafur” ismiyle, bir yerde ise “el-Kadir” ismiyle birlikte kullanılmıştır.Afüv, kullarının hataları ve ...

El-Mani Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Mani Dilediğini engelleyen.. El-Mani Bir şey’in meydana gelmesine müsâde etmeyen…; İyiden ve kötüden pek çok arzularımız vardır ki biri bitmeden biri ortaya çıkar. Yaşadığımız müddetçe bunlar ne biter, ne de tükenir…

Dualar | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Dualar ibadetin özüdür.Rabbim Dualarımızı kabul edilenlerden eylesin. De ki: Sizin duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? (Furkan Sûresi, 25:77)

El-Mucib Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Mucib Duaları kabul eden.. El-Mucib Kendine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevab veren, onları cevabsız bırakmayan. El-Mucib; Burada bir hususu iyi bilmek gerekir: Cevab vermek ayrıdır, kabûl etmek ayrıdır. Âyet-i kerîmede, Allah tarafından her duaya cevab verileceği va’dedilmiştir. Fakat kabûl edileceği va’dedilmemiştir.

El-Latif Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Latif Esması. Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Kulluğunu bilen, vazifesini doğru yapan kullarına çok lütufkârdır. Onları çeşitli lütuflarla öyle mutlu kılar ki akıllar onu kavramaktan acizdir.

El-Vedud Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Vedud Çok seven, çok sevilen. El-Vedud. Seven, bütün mahlukatın hayrını isteyen, onlara ihsan eden. İyilikleri ve iyi kullarını seven, rahmet ve rızasını erdiren, mahlukatın arasına sevgi koyan.

Rahman Suresi’nin Fazilet ve Sırları | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Rahman Suresi’nin Fazilet ve Sırları. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Hadid, Vakı’a ve Rahman surelerini okumaya devam eden kişi, göklerin ve yerin melekutunda, ‘Firdevs Cennetinin sakini’ diya isimlendirilir.”(1) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki “Her şeyin bir gözdesi vardır.Kur’an’ın gözdesi de Rahman Suresi’dir.”(2)

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz İsmi Azam Duası Okunuşu ve Faziletleri. Allah’ın Kuran-ı Kerim’de geçen 99 mübarek ismine Esmaül Hüsna denir.İsm-i Azam ise Cenab-ı Hakk’ın Esmaül Hüsna’sından daha mübarektir.İsm-i Azam yani “en büyük isim”, ilahi bir hikmet ile gizli kalmıştır.O’nun Esmaül Hüsna arasında olduğunu, bazı ayet-i kerimelerde bulunduğunu söyleyen ulemalar vardır.

El-Muizz Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Muizz İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren.. El-Muizz El-Muizz : المعز Cenab-ı Hak buyuruyor: “De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir.

Namaz | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Namazın Önemi Ve Fazileti. Bilindiği gibi Yüce Allah’ı tevhid (bir kabul etmek), Onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek, farz olan en büyük bir görevdir.…

Evliyalar | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Nur taneleri, insanlığın bir taneleri, Allah dostları, evliyalar.…Evliyâ-yı kirâm, Allahü teâlânın ve Peygamberinin (s.a.v) emir ve yasaklarını öğreterek, insanların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmaları için uğraşmışlardır.. Evliya; Allahü teâlânın rızâsını kazanmış, sevdiğini Allahü teâlâ için seven ve her işi O’nun rızâsı için yapan, her ...

Allah Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Allah O’nun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar, bu mübarek ismin içinde toplanmıştır. Allah. Kur’an’daki Esmaül Hüsna‘dan ilk inen isimdir. Çünkü besmelededir.Allah’ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür.; Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları ...

El-Musavvir Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Musavvir Tasvir eden, herşeye şekil ve suret veren.. El-Musavvir. Tasvîr eden, herşey’e bir şekil ve hususiyet veren.. Allah Teâlâ herşey’e bir sûret, bir özellik vermiştir. Herşey’in kendisine göre şekli, dıştan görünüşü vardır ki, başkalarına benzemez.

El-Kayyum Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Kayyum Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren.. Gökleri, yeri, her şey’i ayakta tutan… Kayyûm, kâim’in mübalâğasıdır. “Her şey üzerinde kâim” demektir. Bunun mânası “Bir şey’in kıyâmı, yani, bir varlık sâhibi olarak durabilmesi neye bağlı ise, onu veren” demektir.; Allah Teâlâ, her şey’in mukadder olan vaktine kadar durması ...

El-Fettah Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Fettah Hayır kapılarını açan, hüküm veren.. El-Fettah. Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran… Fettah kelimesi, feth’den gelmektedir. Feth ise, “kapalı olan şey’i açmak” mânasınadır. Kapalı bir …

Kehf Suresi ile ilgili Hadisler | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Kehf Suresi ile ilgili Hadisler. Hadis No : 0684 Ravi: Ebu’d-Derda Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kim Kehf süresinin başından -bir rivayette; sonundan- on ayet ezberlerse Mesih Deccal’in şerinden emin olur.”. Kaynak: Müslim, Salatu’l-Müsafirin 257, (809); Ebu Davud, Melahim 14, (4323); Tirmizi, Fedailul-Kur’an 6, (2 Hadis No : 0685 Ravi: İbnul-Müseyyeb Tanım: Mal ve ...

El-Berr Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Berr Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan, iyilik eden, vaadin yerine getiren.İyilik edenleri seven. El-Berr Kulları hakkında kolaylık isteyen; iyilik ve bahşişi çok olan…; Allah Teâlâ kulları için daima kolaylık ve rahatlık ister, zorluk istemez, zorluk çıkaranları da sevmez.

Hâ-Mîm ile Başlayan 7 Surenin Fazileti | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Hâ-Mîm ile Başlayan 7 Surenin Fazileti. Kuran-ı Kerim’de “Ha-Mim” ile başlayan 7 sure vardır. Bu sureler: Mü’min (Gafir) Suresi, Fussilet Suresi, Şura Suresi, Zuhruf Suresi, Duhan Suresi, Casiye Suresi, Ahkaf Suresi.Bu sureleri okumanın fazileti hakkında bazı hadisi şerifler: Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ha-mim ile başlayan sureler Cennet ...

Fatiha Suresinin Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Fatiha Suresinin Faziletleri. Enes bin Malik (r.anh)dan rivayetle Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim besmeleden sonra, Fatihayı Şerifeyi okur, sonrada Amin derse gökte bir mukarreb (Allah’a en yakın) melek kalmaz hepsi onun için istiğfar eder (afister).”() Ebu Hureyre (r.anh)dan rivayet edilmiştir ki, Resuylullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in şöyle ...

Hadis | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Peygamberimizin Tavsiye Ettiği “ 40 iyilik ” İslam’da iyilik sadece mükâfat elde etmek için yapılmaz. İyilik projelerimiz hayatımıza da bir çeki düzen verir.

Zül Celali Vel ikram Esmasının Anlamı ve Faziletleri ...

Www.islamiyet.xyz Zül Celali Vel ikram Ululuk ve ikram sahibi.. Zül Celali Vel ikram. Celâl; büyüklük, ululuk mânasınadır. Büyüklük alâmeti olan ne kadar kemâlât varsa hepsi Allah’a mahsustur. Mahlûkattaki kemâlât, O’nun kemâlinin zayıf bir gölgesi ve işaretidir.

Hümeze Suresi’nin Fazilet ve Sırları | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Hümeze Suresi’nin Fazilet ve Sırları. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Hümeze suresini okursa, Allah’u Teala, Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Ashabı ile alay edenlerin sayısınca kendisine on hasene verir.”(1) Rivayet Edildi …

İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Fıkıh âlimlerinin, hadis âlimlerinin, önceki âlimlerle sonraki âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre duâ etmek müstâhabdır. Allah Telalâ şöyle buyurmuştur: (Rabbiniz buyurdu ki, bana duâ edip isteyin, kabul edip size vereyim.)[2] Yine Allah Tealâ (Yalvararak ve gizlice Rabbinize duâ edin) buyurmuştur.[3]

admin, Yazar: İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Dua Etmenin Usul Ve Âdabı. Fıkıh âlimlerinin, hadis âlimlerinin, önceki âlimlerle sonraki âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre duâ etmek müstâhabdır.

El-Muahhir Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Muahhir Dilediğini bir hikmetten dolayı erteleyen. El-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan... Allah Teâlâ istediğini ileri, istediğini geri aldığı gibi, bâzan da kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda semerelendirmez, maksadlarını arkaya bırakır. Bunda birçok hikmetleri vardır. Bu hikmetler

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Sabır zor olanın karşısında dik durma, olumsuzluklara karşı isyan etmeden mücadele etmektir. Sabır duası insanların zorluklarla imtihanı karşısında Allah’tan hayırlısını istemesi ve sıkıntılara karşı isyana sürüklenmemesi için okunması gereken bir duadır. Peygamberimiz (s.a.v) “Sabır cennet hazinelerindendir”, “sabır bir ışıktır” hadislerini bizlere ...

İletişim | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz İslamiyet.xyz - İslami Bilgi Arşivi web sitesi iletişim formudur

Etiketler | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz 9 Ocak 2019 Zulüm ne demektir? Dini ve Kelime anlamları nelerdir? 4 Ocak 2020 Muhammed Bin Abdullah el-Mürşidî; 28 Şubat 2018 Azad Etme ile ilgili Hadisler

Teşekkür Bölümü | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Teşekkür Hakkında Hadisler. Teşekkür Hakkında Hadisler Hadis No : 0970 Ravi: Üsame İbnu Zeyd Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, kendisine yapılan bir…

Kuran Tefsiri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Nas Suresi Tefsiri. 1. “İnsanların Rabbine”. Bütün insanların kendilerine ve işlerine sahip, terbiye edici sahibine, yani halk ve emriyle insanlar yaratan ve sanat…

Vekalet Bölümü | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Vekalet Hakkında Hadisler. Vekalet Hakkında Hadisler Hadis No : 5793 Ravi: Hakim İbnu Hizam Tanım: Anlattığına göre, “Resulullah (sa), kendisine bir dinar vererek…

Yazarlar | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz 13 Eylül 2017 El-Vedud Esmasının Anlamı ve Faziletleri; 25 Aralık 2017 İsmi Azam Duası Okunuşu ve Faziletleri; 24 Ağustos 2017 El-Mukaddim Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Bedi Esmasının Anlamı ve Faziletleri | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz El-Bedi Esması. O, bütün göklerin ve yerin, benzersiz yaratıcısıdır. Bütün ulvî ve sûflî âlemden hiçbiri yokken, örnek olacak, aynîlik ifade edecek kanun, asıl, madde, şekil, nümune, örnek denecek hiçbir şey mevcut değilken, ilk önce bunları benzersiz meydana getiren ve yaratan, her türün ilk ferdini, ilk örneğini yaratıp yoktan vücuda getiren ve böyle icat ...

Sual Bölümü | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Sual ile ilgili Hadisler. Sual ile ilgili Hadisler Hadis No : 2219 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ben sizi terkettikçe siz…

Abdest | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Öyle görünüyor ki aradığınızı bulamıyoruz. Arama: Social

Vaad Bölümü | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Vaad Hakkında Hadisler. Vaad Hakkında Hadisler Hadis No : 5790 Ravi: Abdullah İbnu Ebi’l-Hamsa Tanım: Resulullah (sa)’a daha bi’set (peygamberlik) gelmez­den önce bir…

Sabır Bölümü | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Sabır ile ilgili Hadisler. Sabır ile ilgili Hadisler Hadis No : 3220 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav), (ölen) çocuğu için ağlamakta olan bir kadına…

Vakıf Bölümü | İslamiyet.xyz

Www.islamiyet.xyz Vakıf Hakkında Hadisler. Vakıf Hakkında Hadisler Hadis No : 5794 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Hz. Ömer (ra) Hayber’de (ganimetten) bir arazi sahibi oldu.…

Domains Expiration Date Updated

Site Provider Expiration Date
guoman8.cc 22.cn 1 Year, 60 Days
rbcinsurance.com brandsight.com 220 Days
fossilrim.org domains.google.com 2 Years, 203 Days
elandmall.com ibi.net 48 Days
crowdcontent.com gandi.net 148 Days
matureamateur.xyz danesconames.com 1 Year, 130 Days
blog4ever.com ovh.com 317 Days
vancity.com namescout.com 290 Days
beyondages.com domains.google.com 2 Years, 36 Days
booksrun.com godaddy.com 214 Days

    Browser All

    .com188.2K domains   

    .org36.4K domains   

    .net25.9K domains   

    .au421 domains   

    .ca5.6K domains   

    .edu2.9K domains   

    .eu3.2K domains   

    .us1.9K domains   

    .info4.5K domains   

    .ru24K domains   

    .gov1.7K domains   

    .pro1.4K domains   

    .club1.3K domains   

    .tk106 domains   

    Browser All