Dcdn.dantri.com.vn

Domain Informations

Administrator
 • name : Pham Tien Huy
 • address : VNPT-VN
 • country : VN
 • phone : +84-24-37741604
 • email : [email protected]
 • handle : PTH13-AP
 • mnt-by : MAINT-VN-VNPT
 • last-modified : 2017-11-19T07:06:20Z
 • source : APNIC
Technical support
 • name : Pham Tien Huy
 • address : VNPT-VN
 • country : VN
 • phone : +84-24-37741604
 • email : [email protected]
 • handle : PTH13-AP
 • mnt-by : MAINT-VN-VNPT
 • last-modified : 2017-11-19T07:06:20Z
 • source : APNIC
Network
 • inetnum : 123.16.0.0 - 123.31.255.255
 • name : VNPT-VN
 • country : VN
 • status : ALLOCATED PORTABLE
 • mnt-by : MAINT-VN-VNNIC
 • mnt-lower : MAINT-VN-VNPT
 • mnt-routes : MAINT-VN-VNPT
 • last-modified : 2018-01-25T03:55:17Z
 • mnt-irt : IRT-VNNIC-AP
 • source : APNIC
Owner
 • organization : Vietnam Posts and Telecommunications Group
 • address : No 57, Huynh Thuc Khang Street, Lang Ha ward, Dong Da district, Ha Noi City
Domain Provider Number Of Domains
godaddy.com 70666
namecheap.com 23909
networksolutions.com 21896
tucows.com 12882
publicdomainregistry.com 8721
whois.godaddy.com 6503
cscdbs.com 5640
enomdomains.com 5395
gmo.jp 5309
name.com 5059

Host Informations

 • Host name: static.vnpt.vn
 • IP address: 123.30.168.3
 • Location: Vietnam
 • Latitude: 16.0023
 • Longitude: 105.9999
 • Timezone: Asia/Ho_Chi_Minh

Email address with dcdn.dantri.com.vn

Found 0 emails of this domain


DNS Records / DNS Lookup

Port Checking ...

See Web Sites Hosted on 123.30.168.3

Fetching Web Sites Hosted

Keyword Suggestion

Dcdn
Dcdnc
Dcdndsng
Dcd nail gel
Dvdnetflix.com queue
Dc dnd
Dcd nj
Dcd nail
Dcd nrc
Dcd nrp
Dcd ny
Dcd nyc
Dcd news
Dcd neuro
Dcd navajo
Dcd nuclear
Dcd number
Dcd nursing
Dcd ny 2020
Dcd ny 2021
Dcd nail colors
Dcd nail polish
Dcd nyc 2020

Site Inspections

Websites Listing

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Dcdn.dantri.com.vn 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (dự kiến) 1. Thông tin chung về Đại học Quốc gia Hà Nội 1.1.Tên đại học, sứ mạng, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ website - Tên Đại …

2021-01-25 (1) - dcdn.dantri.com.vn

Dcdn.dantri.com.vn 2021-01-25 (1) Title. 2021-01-25 (1) Created Date. 1/25/2021 3:58:51 PM.

dcdn.dantri.com.vn

Dcdn.dantri.com.vn dcdn.dantri.com.vn

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn Created Date: 8/11/2020 5:55:40 PM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …

Dcdn.dantri.com.vn 1 bỘ giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam Độc lập – tự do – hạnh phúc hƯỚng dẪn ĐiỀu chỈnh nỘi dung dẠy hỌc cẤp trung hỌc cƠ sỞ

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 30 to 34.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …

Dcdn.dantri.com.vn 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020 MÔN LỊCH SỬ (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …

Dcdn.dantri.com.vn 1 bỘ giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam Độc lập – tự do – hạnh phúc hƯỚng dẪn ĐiỀu chỈnh nỘi dung dẠy hỌc cẤp trung hỌc phỔ thÔng

MÔN TIẾNG VIỆT - Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TIỂU HỌC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020 (Kèm theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

DANH SÁCH - Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn Feb 19, 2021  · bỘ giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo . cỤc quẢn lÝ chẤt lƯỢng. cỘng hoÀ xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam. Độc lập - tự do - hạnh phúc

100 CÂU HỎI ĐÁP - Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn iii LỜI NÓI ĐẦU Dịch Covid-19 bắt đầu từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019 đến nay đã lan ra trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần tám nghìn người bị nhiễm và trên hai nghìn người tử vong - cao hơn rất nhiều so với dịch viêm đường hô hấp cấp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …

Dcdn.dantri.com.vn 3 10 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro 33. Điều chế hiđro - Phản ứng thế 34. Bài luyện tập 6 Bài tập 5 Mục I.1.c. (Bài 33) Có thể dùng thí nghiệm mô phỏng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …

Dcdn.dantri.com.vn 1 bỘ giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam Độc lập – tự do – hạnh phúc hƯỚng dẪn ĐiỀu chỈnh nỘi dung dẠy hỌc cẤp trung hỌc phỔ thÔng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …

Dcdn.dantri.com.vn 2 TT Chương Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Luyện tập Bài tập 110 Khuyến khích học sinh tự làm §14. Số nguyên tố. Hợp số.

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn Theo đoạn trích, “thể hiện quan điểm trong sự hòa nhã” chính là thể hiện quan điểm của mình mà không hạ thấp người khác: không để những cảm xúc nóng vội lấn át lí trí của bạn, tạo điều kiện cho người đối diện nói hết quan điểm của họ rồi mới trình bày nhận định của cá nhân mình.

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN BÁO CÁO (Đính. kèm Công văn số . 172 / SGDĐT-TCCB ngày . 19. tháng 01 năm 2021 . của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn Created Date: 6/29/2019 10:41:35 AM

dcdn.dantri.com.vn

Dcdn.dantri.com.vn Thử tài bạn đọc: Câu đố của người đàn bà xứ Bath. Trong. thời. gian. nghỉ. ngơi. để. chuẩn. bị. cho. tuần. làm. việc. mới ...

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn Báo điện tử Dân Trí

dcdn.dantri.com.vn

Dcdn.dantri.com.vn Created Date: 6/29/2019 10:40:35 AM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC …

Dcdn.dantri.com.vn hà nội, 03/2021 ĐỀ thi tham khẢo kỲ thi ĐÁnh giÁ nĂng lỰc hỌc sinh trung hỌc phỔ thÔng số 1/2021 vnu - cet ĐẠi hỌc quỐc gia hÀ nỘi

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn Created Date: 5/4/2019 2:25:44 PM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …

Dcdn.dantri.com.vn 6 TT Chương Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện Bài tập (tr 121): 1, 2, 4. Học sinh cần làm Ôn tập Chương III Bài tập (tr 127): 3, 4c, 4d, 4e, 4g, 6a, 6b, 6g, 7a. Bài tập trắc nghiệm (tr 127, 128): từ 1 …

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn Quy chế đang trong quá trình soạn thảo, chưa công bố. 24

DỰ THẢO QUY CHẾ Thi t t nghi p trung h c ph thông NH …

Dcdn.dantri.com.vn 2 chọn; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi bài thi tổ hợp

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn Cau 39: C6 6 chiec ghe duqc ke thanh m9t hang ngang.Xep ng&u nhien 6 h9c sinh, g6m 3 h9c sinh lap A, 2 h9c sinh lap B va 1 h9c sinh lap C, ng6i vao hang ghe d6, sao cho m6i ghi c6 dung m9t h9c sinh. Xac suit d~ h9c sinh lap C chi ng6i qmh h9c sinh lap B b~ng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Dcdn.dantri.com.vn 3 2. Lớp 7 STT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 1 Bài 2: Sự truyền ánh sáng Mục III. Vận dụng Tự học có hướng dẫn. Cả bài Tích hợp với Bài 3 thành một chủ đề.

MÔN TT Bài N u ch nh ng d n th c hi n - dcdn.dantri.com.vn

Dcdn.dantri.com.vn 2 2. Lớp 7 TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 1 Bài 5. Yêu thương con người Cả bài Tích hợp bài 5 với bài 7 thành một chủ đề dạy Bài 7. Đoàn kết …

N SINH TRÌNH ĐỘ ỌC NĂM 2020 (B n rút gọn)

Dcdn.dantri.com.vn 1 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1030/BC-ĐHYHN Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020 (Bản rút gọn) I. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng đề án) 1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – …

Dcdn.dantri.com.vn 1 bỘ giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam Độc lập – tự do – hạnh phúc hƯỚng dẪn ĐiỀu chỈnh nỘi dung dẠy hỌc cẤp trung hỌc phỔ thÔng

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn 19: 20: Câu 21: Câu 22: Câu 23: A. 24: bD C. bü70 D. D. ED Câu25: D Câu 26: B A. c. iablc 27: 10 Câu 28: Câu 29: B. D. B. D. Chen tù hoãc cgm tù ggch chân ...

Báo điện tử Dân Trí

Dcdn.dantri.com.vn Câu 25: Trong chiên luqc "Chiên tranh d4c biêt" ð miên Nam (1961-1965), Mï sù dung chiên thuât nào sau dây? A. co giói hóa. B. Truc thäng van. C. van dQng chiên.

dcdn.dantri.com.vn

Dcdn.dantri.com.vn Cau 100: Hi~n tuqng mc)t ki€u gen c6 th€ thay d6i ki€u hinh tru6'c cac di€u ki~n moi trncrng khac nhau du9·c g9i la A. dc)t biSn gen. B. dc)t biSn du true NST. C. thucrng biSn. D. dc)t biSn s6 luqng NST. Cau 101: Nhan t6 tiSn h6a nao sau day c6 th€ lam phong phu them v6n gen cua qu'1n th€ ? A. Ch9n l9c t1,r nhien. B. Giao ph6i khong ng~u nhien.

:1b1:'

Dcdn.dantri.com.vn Cau 23: Nous avons termine le cours a midi. Le synonyme du verbe "terminer" dans cette phrase est __ _ A. debuter B. finir C. commencer Cau 24: II est tres attendu dans Jes soirees pour ses histoires amusantes. Le synonyme de I' adjectif "amusant" dans cette phrase est

Domains Expiration Date Updated

Site Provider Expiration Date
guoman8.cc 22.cn 1 Year, 61 Days
rbcinsurance.com brandsight.com 221 Days
fossilrim.org domains.google.com 2 Years, 204 Days
elandmall.com ibi.net 49 Days
crowdcontent.com gandi.net 149 Days
matureamateur.xyz danesconames.com 1 Year, 131 Days
blog4ever.com ovh.com 318 Days
vancity.com namescout.com 291 Days
beyondages.com domains.google.com 2 Years, 38 Days
booksrun.com godaddy.com 215 Days

    Browser All

    .com173.6K domains   

    .org35.5K domains   

    .net25.2K domains   

    .au421 domains   

    .ca5.4K domains   

    .edu2.9K domains   

    .eu3K domains   

    .us1.9K domains   

    .info4.3K domains   

    .ru23.3K domains   

    .gov1.7K domains   

    .pro1.3K domains   

    .club1.2K domains   

    .tk89 domains   

    Browser All